Letná škola maľovania 2016

 

technika akryl, na plátno

………………………….
 
od 18.-20.30 h (spolu 12,5h.)
 

 

Pod vedením odbornej lektorky Mgr.art. Lenky Šeniglovej 

sa podučíte teórii kreslenia a maľovania a akrylom si na plátno
namaľujete svoj vlastný obraz. 

Kurz je určený pre mládež a dospelých

Poplatok:  50 €

(v cene je všetok materiál)

Treba sa prihlásiť mailom na ozpohodka@gmail.com, alebo 

telefonicky na 0918 420 437