This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Category Archives: Jednorazové kurzy

Kurz točenia na hrnčiarskom kruhu

Individuálne hodiny točenia na hrnčiarskom

šk.rok 2018/2019 

 

S odbornou lektorkou sa naučíte teóriu ohľadom výroby keramiky a prakticky si vytočíte vlastné výrobky. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj pokročilí, lebo prístup ku každému je individuálny a každý pracuje podľa svojich možností, kreativity a nápadov (nesmelým poradíme a pomôžeme).

 

Kurz modelovania

Kurzy keramiky pre zaneprázdnených

(rýchlo-kurz, len dve stretnutia a máte výrobok)

 

Na jednotlivých kurzoch, ktoré budú tematicky zamerané sa naučíte teóriu ohľadom výroby keramiky a pod dohľadom odborného lektora si prakticky vyrobíte vlastnoručný výrobok. Ak už nejaké skúsenosti s modelovaním máte, aj tak sa môžete prihlásiť, lebo prístup ku každému je individuálny a každý pracuje podľa svojich možností, kreativity a nápadov (nesmelým poradíme a pomôžeme).

 

Kurz maľovania na plátno.

Kurz maľovania na plátno

technika akryl

 

4 piatky po 2 hodiny, spolu 8 hodín

 

Pod vedením odbornej lektorky Mgr.art. Lenky Šeniglovej sa podučíte teórii kreslenia a maľovania a akrylom si 

na plátno namaľujete svoj vlastný obraz. Kurz je určený pre mládež a dospelých. Uskutoční sa v čase od 18.-20.(spolu 8 hodín)