This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Category Archives: Pravidelné krúžky

Krúžky keramiky.

Krúžok keramiky

 

šk.rok 2018/2019

 

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť a niečo sa naučiť,  sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá 90 minút. Deti do 7 rokov chodia v doprovode dospelého, od 7 rokov je možné aby chodili aj samostatne. 

Krúžky vedie:  Iveta Vachálková, Dominika Ďatelinková, Danka Horváthová a Martin Hartiník.