Denný letný tábor 2016

 

Pre deti  od 5 do 12 rokov

Termíny:                                                                                                  Zameranie:

1. turnus:  1., 4., 6., 7., 8. júl 2016          (5.júla je št.sviatok)                        keramika

2. turnus   11.-15. júl                                                                                   textil

3. turnus   18.-22. júl                                                                                   papier

4. turnus   25.-29. júl                                                                                   drevo, kov, kameň

 

 

     Tábor sa bude konať v priestoroch OZ POHODKA na Hlavnej 90 v Stupava (mapku nájdete  na www.pohodka.eu v rubrike kontakt)

        Tvorivé dielne zaberajú časť dňa, zvyšný čas sa deti venujú pohybovým a spoločenským hrám, vychádzke,… Pod dohľadom vyškolených lektorov si môžu v určených časoch vybrať, čo by radi robili – od súťaženia vo vedomostných hrách, cez tvorenie až po tvorivé leňošenie.

     
 

     Prípadné otázky Vám rada zodpovie Iveta Vachálková na tel. čísle: 0918 420 437

Program dňa:

 7.30 –  8.30 h. príchod, hry
 9.00  -11.00 h. tvorenie (v piatok celodenný výlet)
10.00 h. desiata

11.00 – 12.00 h. hry, športová aktivita, príprava na obed

12.00 – 13.00 h. obed       

13.00 – 14.00 h. poobedné „stíšenie“ (individuálne)      

14.00 – 16.00 h. hry, tvorenie, športová aktivita, príp. vychádzka

15.00 – 16.00 h. odchod domov

 Cena:  1.-4.turnus  65 eur na týždeň/dieťa 
              

Cena zahŕňa: Starostlivosť kvalifikovaných inštruktorov, stravu – desiata a obed, pitný režim, hry, pomôcky a všetok pracovný materiál.

  Čo si priniesť so sebou:

 dobrú náladu a chuť učiť sa nové veci, fľašu na pitie (budeme ju dopĺňať), staré tričko na tvorenie, spoločenské hry, CD obľúbenej hudby, DVD s rozprávkami, ktoré si budeme môcť pozrieť počas poobedného stíšenia, …

 Počet miest je limitovaný, preto treba deti záväzne prihlásiť vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku. Zálohu 35 eur/dieťa čo najskôr, najneskôr však do 15.mája 2016 a doplatok 30 eur do 10.júna 2016 na číslo účtu:IBAN SK98 1100 0000 0029 2186 2907 , variabilný symbol: 2016, správa pre prijímateľa: meno dieťaťa a číslo turnusu.                                                                     

 Tento tábor sa môže uskutočniť aj vďaka finančnej podpore z  príspevku 2% od našich priaznivcov, podpore sponzorov a dotácie od mesta Stupava.

 ——————————————————————————————————–

Záväzná prihláška

 

Meno a priezvisko dieťaťa:
Adresa:
Dátum narodenia:
Vek:
Telefón rodiča:
Choroby/lieky:
Špeciálne upozornenie (alergia):
Mailová adresa:

                                                                                                                                                                                                     _______________

                                                                                                                                                                      podpis rodiča
 
 Prihlášku môžete odovzdať osobne v OZ Pohodka, alebo poslať mailom na adresu:ozpohodka@gmail.com. V prípade, že by sa tábor pre nedostatok detí nemohol otvoriť, včas Vám to oznámime (14 dní pred termínom) a poplatok vrátime na Váš účet.