Krúžky keramiky.

Krúžok keramiky

 

šk.rok 2018/2019

 

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť a niečo sa naučiť,  sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá 90 minút. Deti do 7 rokov chodia v doprovode dospelého, od 7 rokov je možné aby chodili aj samostatne. 

Krúžky vedie:  Iveta Vachálková, Dominika Ďatelinková, Danka Horváthová a Martin Hartiník.

 

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť a niečo sa naučiť,  sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá 90 minút.

 

Školský rok v Pohodke začína 1.októbra 2018 a končí v 14.júna  2019

 

Pravidlá prihlasovania a účasti na krúžkoch:

 

Každý člen krúžku keramiky má stále miesto v určenom krúžku počas celého školského roka (s ohľadom na zaplatenie poplatku na príslušné platobné obdobie). Školský rok v Pohodke  začína 1.10.2018 a končí 14.6. 2019.  Ak by ste chceli z nejakého dôvodu prestať navštevovať krúžok, prosím Vás o včasné informovanie (minimálne mesiac vopred), aby sme vedeli zabezpečiť plnú obsadenosť  krúžkov, v opačnom prípade Vám budeme musieť účtovať ešte jeden mesiac školného.

 

Poplatok za krúžok je fixne stanovení, platí sa paušálne.

 

Ak sa účastník keramiky z  vážneho dôvodu nezúčastní na krúžku (dlhodobá choroba), treba to včas nahlásiť a je možné si hodiny nahradiť nasledovným spôsobom, že si zoberie domov hlinu a vyrobené výrobky si dokončiť na krúžku (glazovanie).

 

Platenie na krúžkoch keramiky v šk.roku 2018/2019

 

Uchádzač o krúžok keramiky  obdrží dotazník a podklady k plateniu a po zaplatení poplatku je riadne prihlásený na krúžok. Zaplatiť treba celú sumu na určené platobné obdobie, najneskôr do 15.dňa od začiatku nového platobného obdobia, v opačnom prípade môžeme prijať na jeho miesto nového člena. (ak je výška poplatku pre Vás príliš vysoká, je možné si dohodnúť splátky, ale v takomto prípade nás treba kontaktovať).

 

platobné obdobie: 

  1. 10 – 12/2018
  2.    1 –  3/2019
  3.    4 –  6/2019  za jún sa platí polovičný poplatok, končíme 14.6.2018!!!

 

 

1.platobné  obdobie

2.platobné obdobie

3.platobné obdobie

 

(október-december 2018)

(január – marec 2019)

(apríl – 15.jún 2019)

deti (90min)

81 €

81 €

67 €

dospeláci (90min)

96 €

96 €

80 €

Rodič + dieťa (90min)

162 €

162 €

135 €

Rodič + 2 deti (90 min)

 243 €

243 €

202 €

                          

Platiť môžete na účet cez internet, alebo priamo v SLSP(3 vklady máme bez poplatku, ďalšie sa platia). Len v nutných prípadoch do rúk Ivety Vachálkovej, nie iného lektora.

 

číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 4936 5553,  správa pre prijímateľa: meno člena krúžku,

                                                             variabilný symbol: platobné obdobie

 

Dotazník člena krúžku keramiky 2018 – 2019:

 

Meno:

Priezvisko:

Adresa bydliska:

Vek:

Kontaktné telefónne číslo:

Mailová adresu: