Letná škola keramiky 2016

 

pre mládež a dospelých 

13.,14,15 a 18.,19.júl 2016

( 5 dní, okrem víkendu )

 

modelovanie z hliny: 3x (7,5 hod.) od 17. do 19.30 hod

glazovanie: 2x ( 4 hod.) od 17. do 19. hod

poplatok: dospelý: 50 eur

(v cene je výklad odborného lektora, hlina, glazúry a aj výpal )

 lektorka: Iveta Vachálková

     Na kurzy je potrebné sa prihlásiť: telefonicky na tel.č.:  0918 420 437, alebo mailom: ozpohodka@gmail.com