This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

aktuálne:

Obsadenosť na krúžkoch keramiky

šk.rok 2020/2021

momentálne máme plne obsadené všetky krúžky. Ak by ste mali záujem navštevovať niektorý, napíšte nám mailom a my Vás budeme evidovať ako náhradníkov.

Ak sa nájde skupina 5 – 10 ľudí (kľudne aj zmiešaná deti a dospelí), tak podľa dohody Vám vieme ponúknuť jednorazový krúžok (1 x modelovanie a o cca týždeň 1x glazovanie). Cena takéhoto kurzu je pri obsadenosti 5 ľudí 150eur a 10 ľudí 250eur (v cene je výklad odborného lektora, hlina, glazúry, 2 x výpal). Takýto kurz je vhodný ako narodeninová oslava, teambuilding, spoločná akcia pre rodinu alebo pre kamarátov.

OZ Pohodka, mail: ozpohodka@gmail.com, tel.: +421 918 420 437, sídlo dielne: Stupava, Hlavná č.90 ( vo dvore za mestskou knižnicou).

 


Krúžky keramiky

šk.rok 2020/2021

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť
a niečo sa naučiť, sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Dieťa môže samostatne navštevovať
krúžok ak už navštevuje základnú školu a je samostatné, v opačnom prípade môže chodiť na krúžky spolu
s rodičom alebo dospelou osobou. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá
90 minút.
Krúžky vedie: Iveta Vachálková, Danka Horváthová a Darinka Luptáková 

Školský rok v Pohodke začína 5.októbra 2020 a končí v 15.júna  2021

 

Pravidlá prihlasovania a účasti na krúžkoch:

Každý člen krúžku keramiky má stále miesto v určenom krúžku počas celého školského roka (s
ohľadom na zaplatenie poplatku na príslušné platobné obdobie). Školský rok v Pohodke začína 5.10.2020
a končí 15.6. 2021 . Ak by ste chceli z nejakého dôvodu prestať navštevovať krúžok, prosím Vás
o včasné informovanie (minimálne mesiac vopred), aby sme vedeli zabezpečiť plnú obsadenosť
krúžkov, v opačnom prípade Vám budeme musieť účtovať ešte jeden mesiac školného.
Poplatok za krúžok je fixne stanovení, platí sa paušálne.
V tomto školskom roku máme zmenu, ak z vážneho dôvodu nebudete môcť navštíviť hodinu
keramiky, tak 1x za mesiac bude stanovená náhradná hodina, tam si budete môcť vynechanú hodinu
nahradiť.
Október 2020: 30.10.2020 od 16.-17.30hod
November 2020: 27.11.2020 od 16.-17.30hod
December 2020: 18.12.2020 od 16.-17.30hod

ďalšie termíny uvedieme priebežne počas šk.roka

 

Platenie na krúžkoch keramiky v šk.roku 2019/2020

Uchádzač o krúžok keramiky obdrží dotazník a podklady k plateniu a po zaplatení poplatku je riadne
prihlásený na krúžok. Zaplatiť treba celú sumu na určené platobné obdobie, najneskôr do 15.dňa od
začiatku nového platobného obdobia, v opačnom prípade môžeme prijať na jeho miesto nového člena. (ak
je výška poplatku pre Vás príliš vysoká, je možné si dohodnúť splátky, ale v takomto prípade nás treba
kontaktovať).
platobné obdobie:
1. 10 – 12/2020
2.   1 – 3/2021
3.   4 – 6/2021  za jún sa platí polovičný poplatok, končíme 15.6.2021!!!

1.platobné obdobie 2.platobné obdobie 3.platobné obdobie
(október-december 2020) (január – marec 2021) (apríl – 15.jún 2021)
deti (90min) 105 € 105 € 87 €
dospeláci (90min) 120 € 120 € 100 €
Rodič + dieťa (90min) 210 € 210 € 175 €
Rodič + 2 deti (90 min) 315 € 315 € 262 €

Platiť môžete na účet cez internet, alebo priamo v Slovenskej sporiteľni – ale tam sa platí poplatok. Len v nutných prípadoch do rúk Ivety Vachálkovej, nie iného lektora.

číslo účtu: SK 82 0900 0000 0051 4936 5553,
správa pre prijímateľa: meno člena krúžku, variabilný symbol: platobné obdobie

——————————————————————————————————————–

Dotazník člena krúžku keramiky 2020 – 2021:

Meno:
Priezvisko:
Adresa bydliska:
Vek:
Kontaktné telefónne číslo:
Mailová adresu:


 

 

Darujte Pohodke 2% z dane

Milí priatelia Pohodky, srdečne ďakujem za podporu v uplynulom roku, veľmi si ju vážim a verím, že činnosť Pohodky je Vám potechou.

  Aj v tomto roku sme sa zaregistrovali ako príjemcovia 2% z dane a chceli by sme Vás poprosiť o ich darovanie v prospech OZ Pohodka. Výťažok použijeme na kúpu novej pece, orgnizovanie akcii (jarmok, keramický tábor,…). Srdečne ďakujem za každý dar. V mene OZ Pohodka Iveta   Tlačivá na stiahnutie: Ako na to:https://pohodka.sk/ako-na-to/ Potvrdenie: https://pohodka.sk/2-potvrdenie/ Vyhlásenie: https://pohodka.sk/2-vyhlasenie-za-rok-2019/