This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Novinky

Darujte Pohodke 2% z dane

Milí priatelia Pohodky,

srdečne ďakujem za podporu v uplynulom roku, veľmi si ju vážim a verím, že činnosť Pohodky je Vám potechou.
Aj v tomto roku sme sa zaregistrovali ako príjemcovia 2% z dane a chceli by sme Vás poprosiť o ich darovanie v prospech OZ Pohodka.
Výťažok použijeme na kúpu novej pece, orgnizovanie akcii (jarmok, keramický tábor,…).
Srdečne ďakujem za každý dar.
V mene OZ Pohodka
Iveta
Tlačivá na stiahnutie:

Voľné miesta na krúžku keramiky

šk.rok 2019/2020
pondelok 16.00 – 17.30 18.00 – 19.30
zmiešaný-ešte 1 miesto dospeláci –obsadený
Iveta Iveta
utorok 16.00 – 17.30 18.00 – 19.30
zmiešaný –obsadený zmiešaný –ešte 2 miesta
Darinka Darinka
streda 15.30 – 17.00 17.30 – 19.00
zmiešaný –ešte 2miesta obsadený
Danka Danka
štvrtok 16.30 – 18.00 18.30 – 20.00
zmiešaný – obsadený zmiešaný –ešte 2 miesta
Martin Martin
Platenie na krúžkoch keramiky:
·        Dieťa 35eur/mesiac
·        Dospelý 40 eur/mesiac
·        Rodič + dieťa 70eur/mesiac

Krúžok keramiky

šk.rok 2019/2020

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť
a niečo sa naučiť, sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Dieťa môže samostatne navštevovať
krúžok ak už navštevuje základnú školu a je samostatné, v opačnom prípade môže chodiť na krúžky spolu
s rodičom alebo dospelou osobou. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá
90 minút.
Krúžky vedie: Iveta Vachálková, Danka Horváthová, Darinka Luptáková a Martin Hartiník

Školský rok v Pohodke začína 7.októbra 2019 a končí v 14.júna  2020

Pravidlá prihlasovania a účasti na krúžkoch:

Každý člen krúžku keramiky má stále miesto v určenom krúžku počas celého školského roka (s
ohľadom na zaplatenie poplatku na príslušné platobné obdobie). Školský rok v Pohodke začína 7.10.2019
a končí 14.6. 2020 . Ak by ste chceli z nejakého dôvodu prestať navštevovať krúžok, prosím Vás
o včasné informovanie (minimálne mesiac vopred), aby sme vedeli zabezpečiť plnú obsadenosť
krúžkov, v opačnom prípade Vám budeme musieť účtovať ešte jeden mesiac školného.
Poplatok za krúžok je fixne stanovení, platí sa paušálne.
V tomto školskom roku máme zmenu, ak z vážneho dôvodu nebudete môcť navštíviť hodinu
keramiky, tak 1x za mesiac bude stanovená náhradná hodina, tam si budete môcť vynechanú hodinu
nahradiť.
Október 2019: 30.10.2019 od 16.-17.30hod
November 2019: 29.11.2019 od 16.-17.30hod
December 2019: 7.1.2020 od 16.-17.30hod
Január 2020: 31.1.2020 od 16.-17.30hod
Február 2020: 28.2.2020 od 16.-17.30hod
Marec 2020: 3.4.2020 od 16.-17.30hod
Apríl 2020: 1.5.2020 od 16.-17.30hod
Máj 2020: 29.5.2020 od 16.-17.30hod

Platenie na krúžkoch keramiky v šk.roku 2019/2020

Uchádzač o krúžok keramiky obdrží dotazník a podklady k plateniu a po zaplatení poplatku je riadne
prihlásený na krúžok. Zaplatiť treba celú sumu na určené platobné obdobie, najneskôr do 15.dňa od
začiatku nového platobného obdobia, v opačnom prípade môžeme prijať na jeho miesto nového člena. (ak
je výška poplatku pre Vás príliš vysoká, je možné si dohodnúť splátky, ale v takomto prípade nás treba
kontaktovať).
platobné obdobie:
1. 10 – 12/2019
2.   1 – 3/2020
3.   4 – 6/2020  za jún sa platí polovičný poplatok, končíme 14.6.2020!!!

1.platobné obdobie 2.platobné obdobie 3.platobné obdobie
(október-december 2019) (január – marec 2020) (apríl – 14.jún 2020)
deti (90min) 105 € 105 € 87 €
dospeláci (90min) 120 € 120 € 100 €
Rodič + dieťa (90min) 210 € 210 € 175 €
Rodič + 2 deti (90 min) 315 € 315 € 262 €

Platiť môžete na účet cez internet, alebo priamo v Slovenskej sporiteľni (3 vklady máme bez
poplatku, potom za poplatok). Len v nutných prípadoch do rúk Ivety Vachálkovej, nie iného lektora.

číslo účtu: SK 82 0900 0000 0051 4936 5553,
správa pre prijímateľa: meno člena krúžku, variabilný symbol: platobné obdobie

——————————————————————————————————————–

Dotazník člena krúžku keramiky 2019 – 2020:

Meno:
Priezvisko:
Adresa bydliska:
Vek:
Kontaktné telefónne číslo:
Mailová adresu: