This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

aktuálne:

——————————————————————————————————————–

 

Krúžky keramiky

šk.rok 2022/2023

Začíname od 19.septembra 2022

(ak máme voľné miesta, tak sa dá prihlásiť aj počas roka)

 

KERAMIKA: Deti, mládež, dospelí ale i rodičia spolu s deťmi, teda všetci, ktorí majú chuť tvoriť
a niečo sa naučiť, sa môžu zapísať do krúžkov v určených hodinách. Dieťa môže samostatne navštevovať
krúžok ak už navštevuje základnú školu a je samostatné, v opačnom prípade môže chodiť na krúžky spolu
s rodičom alebo dospelou osobou. Účastníci chodia na krúžok jedenkrát za týždeň, vyučovacia hodina trvá
90 minút.
Krúžky vedie: Iveta Babicová, Darinka Luptáková a Danka Horváthová 

Školský rok v Pohodke začína 19. septembra 2022 a končí  5.júna  2023

 

Pravidlá prihlasovania a účasti na krúžkoch:

Každý člen krúžku keramiky má stále miesto v určenom krúžku počas celého školského roka (s
ohľadom na zaplatenie poplatku na príslušné platobné obdobie). Školský rok v Pohodke začína 19.9.2022 a končí  5.6. 2023. Ak by ste chceli z nejakého dôvodu prestať navštevovať krúžok, prosím Vás
o včasné informovanie (minimálne mesiac vopred), aby sme vedeli zabezpečiť plnú obsadenosť krúžkov, v opačnom prípade Vám budeme musieť účtovať ešte jeden mesiac školného.
Poplatok za krúžok je fixne stanovený. 

Platenie na krúžkoch keramiky v šk.roku 2022/2023

Uchádzač o krúžok keramiky obdrží dotazník a podklady k plateniu a po zaplatení poplatku je riadne
prihlásený na krúžok. Zaplatiť treba celú sumu na určené platobné obdobie, najneskôr do 15.dňa od
začiatku nového platobného obdobia, v opačnom prípade môžeme prijať na jeho miesto nového člena. (ak je výška poplatku pre Vás príliš vysoká, je možné si dohodnúť splátky, ale v takomto prípade nás treba kontaktovať).
platobné obdobie:

1.  9 – 12/2022
2.  1 – 3/2023
3.  4 – 6/2023 za jún sa platí polovičný poplatok, končíme 15.6.2022!!!

 

 12 lekcii (cca 3 mesiace)

mesačná platba

Dieťa

105 eur/ 12 lekcii

40 eur/mesiac

Dospelý

120 eur/ 12 lekcii

45 eur/mesiac

Rodič + dieťa

210 eur/ 12 lekcii

80 eur/mesiac

Rodič + 2 deti

315 eur/ 12 lekcii

120 eur/mesiac

Dôchodca

105 eur/ 12 lekcii

40 eur/mesiac

 

Platiť môžete na účet cez internet, alebo priamo v Slovenskej sporiteľni – ale tam sa platí poplatok. 

číslo účtu: SK 82 0900 0000 0051 4936 5553,
správa pre prijímateľa: meno člena krúžku, variabilný symbol: platobné obdobie

——————————————————————————————————————–

Dotazník člena krúžku keramiky 2022 – 2023:

Meno:
Priezvisko:
Adresa bydliska:
Vek:
Kontaktné telefónne číslo:
Mailová adresu: