This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Kontakt

Občianske združenie Pohodka
konateľka: Iveta Babicová
sídlo dielne: Stupava, Hlavná 90 ( za mestskou knižnicou, vchod 1. od zdravotného strediska zo Zdravotníckej ulice, 2. z Hlavnej ulice – ulička pri autobusovej zastávke ZŠ/ smer BA – na konci plota malá drevená bránka)

IČO 30866014
DIČ 2022572607
tel.: 0918 420 437
mail: ozpohodka@gmail.com

číslo účtu: SK82 0900 0000 0051 4936 5553

My location
Get Directions