This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Category Archives: Nezaradené

2% Ako na to 2023

Darujte OZ Pohodka 2% z dane…za rok 2023

(daňové priznanie v roku 2023)

Aj tento rok môžete rozhodnúť komu poskytnete svoje 2% z dane. Ak ich darujete Pohodke, tak podporíte našu činnosť, rozvoj krúžkov, kurzov a voľnočasových aktivít v našom meste.

Za každý dar srdečne ďakujeme.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

 • IČO: 308 66 014 (treba zarovnať vpravo)
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Pohodka
 • Sídlo – ulica: Lipová
 • Súpisné/orientačné číslo: 1233/ 21
 • PSČ: 900 31
 • Obec: Stupava

Dôležité dátumy:

Zamestnanci:

 • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom.
 • Údaje o vami vybratom prijímateľovi 2% napíšte do “vyhlásenia” spolu so sumou 2% z Vašej zaplatenej dane
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad, prípadne do OZ Pohodka a my to pošleme.

Podnikatelia / FO:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.
 • Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Daňové priznanie sa podáva do 31.marca 2024

Právnicke osoby:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2024 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. 
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.