This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
This is default featured slide 6 title

Category Archives: Nezaradené

Adventne vence 2018

Jednorazové kurzy keramiky 2019

 

 

     

Kurz výroby jesenného venca

Letný denný tábor – júl 2019

Denný letný tábor 2019

 Pre deti  od 5 do 12 rokov

 

Termíny:                                                                                                 

1. turnus:  1.,2., 3., 4. júl 2019          (4 dni, okrem piatka 5.júla – št. sviatok)                         

2. turnus   8.-12. júl                                                                                  

3. turnus   15.-19. júl                                                                                  

4. turnus   22.-26. júl                                                                                  

 

      Tábor sa bude konať v priestoroch OZ POHODKA na Hlavnej 90 v Stupava (mapku nájdete  na www.pohodka.sk v kolónke kontakt)

        Tvorivé dielne zaberajú časť dňa, zvyšný čas sa deti venujú pohybovým a spoločenským hrám, vychádzke,… Pod dohľadom vyškolených lektorov si môžu v určených časoch vybrať, čo by radi robili – od súťaženia vo vedomostných hrách, cez tvorenie až po tvorivé leňošenie.

     

      Prípadné otázky Vám rada zodpovie Iveta Vachálková na mailovej adrese: ozpohodka@mail.com.

 

Program dňa:

 7.30 –  8.30 h. príchod, hry

 9.00  -11.00 h. tvorenie (v piatok celodenný výlet)

10.00 h. desiata

11.00 – 12.00 h. hry, športová aktivita, príprava na obed

12.00 – 13.00 h. obed       

13.00 – 14.00 h. poobedné „stíšenie“ (individuálne)      

14.00 – 16.00 h. hry, tvorenie, športová aktivita, príp. vychádzka

15.00 – 16.00 h. odchod domov

 

 Cena:         1. turnus  60 eur (len 4 dni, 5.7.2019 je št. sviatok)

              2. – 4. turnus  75 eur na týždeň/dieťa 

              

Cena zahŕňa: Starostlivosť kvalifikovaných inštruktorov, stravu – desiata a obed, pitný režim, hry, pomôcky a všetok pracovný materiál.

 Platba:Počet miest je limitovaný, preto treba deti záväzne prihlásiť vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku vo výške 60 eur (1.turnus) alebo  75 eur  (2.-4.turnus),  na číslo účtu:

IBAN SK 16 0900 0000 0051 3779 1731,  variabilný symbol: 2019, správa pre prijímateľa: meno dieťaťa a číslo turnusu.  

Je tu možnosť platiť na splátky: zálohu 40 eur/dieťa čo najskôr, najneskôr však do 20.mája 2019 a doplatok 20 eur (1.turnus) /35 eur (2.-4.turnus) do 10.júna 2019.

Storno poplatky: v prípade, že z vážneho dôvodu budete musieť Vaše dieťa odhlásiť z denného tábora, tak si účtujeme storno poplatok: viac ako 30dní pred začiatkom tábora 10% z celkovej výšky poplatku, 15-29dní 50% z celkovej výšky poplatku, 7 – 14 dní 75%  z celkovej výšky poplatku, menej ako 7 dní 100% z celkovej výšky poplatku.

 ——————————————————————————————————–

Záväzná prihláška

 

Meno a priezvisko dieťaťa:

Adresa:

Dátum narodenia:

Vek:

Telefón rodiča:

Choroby/lieky:

Špeciálne upozornenie (alergia):

Mailová adresa:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       _______________

                                                                                                                                                 podpis rodiča

 

 

 Prihlášku môžete poslať mailom na adresu:ozpohodka@gmail.com, odovzdať osobne v OZ Pohodka. V prípade, že by sa tábor pre nedostatok detí nemohol otvoriť, včas Vám to oznámime (14 dní pred termínom) a poplatok vrátime na Váš účet.

 

 

Čo si priniesť so sebou:

dobrú náladu a chuť učiť sa nové veci, fľašu na pitie (budeme ju dopĺňať), staré tričko/ zásterku aby sa nezašpinili pri tvorení, spoločenské hry, CD obľúbenej hudby, DVD s rozprávkami, ktoré si budeme môcť pozrieť počas poobedného stíšenia, …

                                                       

 

 Tento tábor sa môže uskutočniť aj vďaka finančnej podpore z  príspevku 2% od našich priaznivcov, podpore sponzorov a dotácie od mesta Stupava.

 

 

2% potvrdenie 2020

2% Ako na to 2020

Darujte OZ Pohodka 2% z dane…za rok 2020

(daňové priznanie v roku 2021)

Aj tento rok môžete rozhodnúť komu poskytnete svoje 2% z dane. Ak ich darujete Pohodke, tak podporíte našu činnosť, rozvoj krúžkov, kurzov a voľnočasových aktivít v našom meste.

Za každý dar srdečne ďakujeme.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:

 • IČO: 308 66 014 (treba zarovnať vpravo)
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie Pohodka
 • Sídlo – ulica: Lipová
 • Súpisné/orientačné číslo: 1233/ 21
 • PSČ: 900 31
 • Obec: Stupava

Dôležité dátumy:

Zamestnanci:

 • Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom.
 • Údaje o vami vybratom prijímateľovi 2% napíšte do “vyhlásenia” spolu so sumou 2% z Vašej zaplatenej dane
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad, prípadne do OZ Pohodka a my to pošleme.

Podnikatelia / FO:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.
 • Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 • Daňové priznanie sa podáva do 31.marca 2021

Právnicke osoby:

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  Vypočítajte si vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. 
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Darčekové poukážky

Darčekové poukážky.

 

Ak chcete obdarovať svojho blízkeho, môžete mu zakúpiť vstup na kurz formou „Darčekovej poukážky“. Ponúkame Vám na výber:

 • Kurz maľovania na plátno. Určený pre dospelých. Pod dohľadom odborného lektora si obdarovaný namaľuje svoj vlastný obraz. Bude mať zážitok z tvorby a podučí sa aj teórii maľovania. Individuálny prístup, určené aj pre začiatočníkov. Štyri stretnutia po dve hodiny. Poplatok 35€ (8hodín).
 • Kurz točenia na hrnčiarskom kruhu: Pre dos pelých a deti od 8 rokov. Počas štyroch stretnutí 10hodín (počas prázdnin sa v Pohodke kurzy nekonajú) sa pod dohľadom odbornej lektorky podučíte základom točenia na hrnčiarskom kruhu. Vyskúšate si točenie a vyrobíte si svoje originálne výrobky. Je to intenzívny kurz, točí sa aj glazuje. Poplatok 42€.
 • Kurz modelovania: podľa dohody sa môžete pridať ku fungujúcemu krúžku keramiky (podľa toho kde je voľné miesto a podľa počtu predplatených hodín).

 

Kontaktujte nás a dohodneme si podrobnosti. (Môžete platiť v hotovosti aj prevodným príkazom).

mail: ozpohodka@gmail.com, tel.: +421 918 420 437

OZ Pohodka, Stupava, Hlavná 90, tel.č.: +421 918 420 437, ozpohodkamail.com, www.pohodka.sk